Now showing items 1-19 of 19

  • Administrativní budova, Praha - Krč 

   Author: Kubišová Eliška; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Jiran Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Nájemní administrativí budova. V parteru se nachází retail, 2 - 7 NP je open space a ve třech podzemních parech se nachzáí hromadné garáže.
  • Bytový dům a ruční dílny v areálu Nuselského pivovaru 

   Author: Zinkaizlová Veronika; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Chvojka Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce bývalé sladovny, která se nachází v areálu Nuselského pivovaru. Areál je situován mezi ulicemi Křesomyslova a Závišova. Tento objekt je momentálně nevyužívaný, proto je zde ...
  • Bytový dům, Strakonice, Velké náměstí 

   Author: Hanuš Martin; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Polák Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Stavba se nachází v proluce se Strakonicích, která propojuje Velké náměstí s ulicí Kochana z Prachové. Úkolem projektu bylo vnést opět život do tohoto prostředí pod náměstím. Nově navržený objekt svým tvarovým pojetím ...
  • Hotel garni, Strakonice 

   Author: Eliška Pavelčíková; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Dřevíkovský Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
   Smyslem práce je dostavba proluky na křížení ulic Velké Náměstí, U Sv. Markéty a Kochana z Prachové. Cílem bylo smysluplně propojit již stávající zástavbu a zároveň akcentovat roh náměstí.
  • Hotel, Strakonice 

   Author: Harlenderová Eva; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Benda David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Projekt zpracovává objekt hotelu, který je situován v centru města Strakonice v proluce mezi dvěma ulicemi. Hlavním konceptem hotelu je vizuální spojení dvou menších objektů, které přispívají k rozložení velké hmoty ...
  • Hotel, Strakonice 

   Author: Eva Harlenderová; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Mika Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
   Projekt zpracovává objekt hotelu, který je situován v centru města Strakonice v proluce mezi dvěma ulicemi. Hlavním konceptem hotelu je vizuální spojení dvou menších objektů, které přispívají k rozložení velké hmoty ...
  • Knihovna v areálu Nuselského pivovaru 

   Author: Asipkova Albina; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Hořava Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Předmětem bakalářské práce je návrh knihovny v areálu Nuselského pivovaru, který je situován v Praze 4 - Nusle. Stavba se skládá ze dvou hmot - knihovny a administrační budovy. Hmoty jsou spojeny vstupní halou.
  • Komunitní centrum, Kořenov 

   Author: Grísová Barbora; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Hladký Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cieľom projektu je priviesť ľudí späť do malých horských mestečiek na severe Českej republiky a inšpirovať ich, aby prišli vlakom a malým staniciam sa vrátila ich zašlá sláva. Parcela sa nachádza v areáli železničnej stanice ...
  • Komunitní centrum, Malá Strana 

   Author: Margarita Kostyuchenko; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Hofman Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Stavba je navrhnuta na nezastavěné parcele, která se nachází mezi ulicí U Lužického semináře a ulici Cihelná. Ulice Cihelná je nejrušnější ulice kvůli turistické cestě, která vede od Karlového mostu přes muzeum Kafky do ...
  • Kulturní a sportovní centrum, Jablonec nad Jizerou 

   Author: Fuchs Pavel; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Kužel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Bakalářská práce zpracovává dokumentaci pro stavební povolení dle architektonické studie Kulturního centra v Jablonci nad Jizerou.
  • Multifunkční hala 

   Author: Pylila Leanid; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Projekt Multifukční haly v Nuslích byl rozpracovan v ramcí navrhové přestavby Nuselského pivovaru. Novostavba haly tvoří nové ohnisko pro sportovní a jíné akce. Ve spojení s okolními historickými objekty formuje konstrastní ...
  • Nuselský pivovar 

   Author: Mikuláková Katarína; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Areál bývalého Nuselského pivovaru nachádzajúci sa v Prahe 4 je do budúcna lukratívnou, no doposiaľ zanedbanou lokalitou. Na základe riešení celého územia dôjde k rekonštrukcií pôvodných stavieb a revitalizácií prostredia ...
  • Nuselský pivovar 

   Author: Nechajová Ivana; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Zadaním mojej bakalárskej práce bola revitalizácia pivovaru v pražskej mestskej časti Nusle. Nuselský pivovar je kultúrnou pamiatkou a v súčasnosti je v zanedbanom stave a len s veľmi obmedzeným prístupom pre verejnosť. ...
  • Objekt restaurace a ubytování, Kořenov 

   Author: Zajíčková Petra; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Obenaus Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Navrženým objektem je objekt restaurace a ubytování, který je součástí souboru staveb navržených při revitalizaci nádražního prostoru v Kořenově. Budova je rozdělena do tří částí - vstupní prostor s konferenční místností, ...
  • Obytný soubor, Strakonice 

   Author: Horáková Tereza; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Voráček Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Smyslem úkolu je dostavba proluky na Velkém náměstí a zároveň ponechat propojení mezi náměstím a brownfieldem. Oživení dnes již nefungujícího náměstí ve Strakonicích.
  • Polyfunkční budovy, Strakonice 

   Author: Mňačko Daniel; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Němec Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem studie bylo vyplnění neutěšeného zpustlého prostoru vedle areálu Městského pivovaru ve Strakonicích a současného vyřešení obecních problémů s nedostatkem kanceláří a parkovacích míst v co nejflexibilnější formě.
  • Polyfunkční dům, Strakonice, Velké náměstí 

   Author: Kahraman Esma Birhan; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Vomastek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Navrhuji polyfunkční dům s komerčními prostory, kavárnou, zlatnictvím, velkoobchodem pro šperky, byty a garážemi v centru Strakonic. Snahou je propojit Velké náměstí s jižní ulici Kochana z Prachové a oživit ulici Kochana ...
  • Přestavba sladovny Nuselského pivovaru na budovu školy umění a designu 

   Author: Krymouskay Irina; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Chvojka Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Budova školy umění a designu je přestavbou sladovny bývalého Nuselského pivovaru, která se nachází v ulici Křesomyslova. Z východní strany do objektu přiléhá další část pivovaru, která s provozem školy není propojená. ...
  • Vysokoškolské koleje, Pod Slovany 

   Author: Jakub Kuchař; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Navrhuji vysokoškolské koleje s kavárnou a vinárnou. Mojí snahou je oživit zbytkový prostor vniklý nepříznivými terénními podmínkami. Na ty se snažím reagovat a blokovou zástavbu Nového Města obohatit o novou hru s hmotou.