Now showing items 1-3 of 3

  • Evropské kulturní centrum 

   Author: Petr Lhoťan; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Vybíral Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
   Evropské kulturní centrum na ulici Pařížská v historickém jádru Prahy. Dokončuje původní záměr, dodává význam. Očišťuje volný prostor, využívá jej, navazuje na něj.
  • Kulturní centrum, Klatovy 

   Author: Pokojová Kristýna; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Vybíral Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je návrh kulturního a vzdělávacího centra v Klatovech, který je situován na parcele podél hradby. Centrum je rozděleno do dvou objektů, bakalářská práce řeší objekt studoven a propojovací chodby. ...
  • Průmyslová struktura 

   Author: Jan Vacek; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Vybíral Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Projekt je součástí širší urbanistické studie průmyslové oblasti Humpolec. Předmětem zpracování bakalářské práce je objekt průmyslové haly. Budova je navržena jako dvoupodlažní objekt.