Now showing items 1-1 of 1

  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Tatíček Tobiáš; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Moravcová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Předmětem bakalářské práce je návrh nové fakulty architektury TU v Drážďánech.