Now showing items 1-1 of 1

  • Vědecko-vzdělávací Centrum, Humpolec 

   Author: Patrik Michal Berinšter; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Mihulka Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Projekt naväzuje na predcházdjúcu urabnistickú štúdiu. Riešený objekt pochádza z prvej fázy urbanistického zámeru, ktorého cielľom je ekonomicko-kultúrne pozdvihnutie mesta. Objekt samotný je vedecko-vzdelávecie centrum ...