Now showing items 1-1 of 1

  • Kontemplativní centrum, Bélapálfalva, Maďarsko 

   Author: Kender Jakub; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Paňák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Zachování původních základů kláštera vyzvednutím lehké, dřevěné konstrukce na mikropilotách se stalo konceptem celého návrhu. Materiálové a dispoziční řešeni vychází z historie klášterní architektury a zvyků cisterciáckého řádu.