Now showing items 1-20 of 44

  • bateřská škola s mateřským centrem 

   Author: Novotný Tomáš; Supervisor: Lang Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Bydlení v centru města, Kutná Hora 

   Author: Jakub Matyáš; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Švehlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Predmetem teto bakalarske prace je navrh obytneho souboru v centru Kutne Hory v Rohacove ulici. Navrh se zabyva tematem vylidneni historickeho centra a vstupem moderni architektury do historickeho prostredi.
  • Bytový dům na pomezí, Humpolec 

   Author: Barbora Havelcová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Kubíček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cílem mé bakalářské práce bylo nabídnout nové možnosti bydlení pro rozrůstající se město, dobře dostupné pro pohyb ve městě kde nefunguje hromadná doprava. Součástí komplexu je také polosoukromý vnitroblok s vegetací, s ...
  • Bytový dům, Humpolec 

   Author: Vojtěch Beneš; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Indrová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem bakalářské práce je sekce polyfunkčního domu, jejímž obsahem je pouze bytový dům s garážemi. Zabývám se domem jako matricí pro vyplnění bytovou skladbou. Používám bytovou typologii vhodnou k univerzálnímu kombinování ...
  • Bytový dům, Humpolec 

   Author: Zuzana Cimrová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Moravcová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem návrhu je bytový dům v Humpolci. Bytový dům tvoří tři objekty propojené pavlačí, situované mezi stromy. Bydlení doplňuje veřejný parter s kavárnou, ordinací a denním stacionářem pro seniory.
  • Bytový dům, Louny 

   Author: Homonay Bozhena; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Bouma Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cílem bylo navrhnout bytový dům v Lounech a zlepšit kvalitu prostředí.
  • Bytový dům, Za Haštalem 

   Author: Hampl Antonín; Supervisor: Novotný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Centrum alternativního divadla a filmu 

   Author: Kristýnková Natálie; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Táborský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh kulturního centra v Pařížské ulici. Navržené urbanistické řešení reaguje na charakter okolní zástavby, uzavírá Pařížskou ulici a zároveň vytváří vlastní prostor pro budovu divadla.
  • Dílny Letná 

   Author: Jakub Peterka; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krajči Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Novostavba multifunkční budovy je situována v Praze na Letné v Letohradské ulici na parcele územní rezervy Národního technického muzea. Stavba se skládá z 5 nadzemních a 2 podzemních podlaží. V druhém podzemním podlaží se ...
  • Emauzy - IPR spisovna 

   Author: Ditzová Barbora; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Švehlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Předmětem zpracování je objekt hmotově i funkčně doplňující komplex budov IPR v Praze na Novém Městě. V nové budově se sdružují dnes nevhodně umístěné prostory spisovny, výstavního sálu pro model Prahy a dalších veřejně ...
  • Evropské kulturní centrum 

   Author: Petr Lhoťan; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Vybíral Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
   Evropské kulturní centrum na ulici Pařížská v historickém jádru Prahy. Dokončuje původní záměr, dodává význam. Očišťuje volný prostor, využívá jej, navazuje na něj.
  • Fakulta architektury TU Dresden 

   Author: Pernekr Jan; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krýzl Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   V bakalářské práci navrhuji novou budovu Fakulty architektury Technické univerzity v Drážďanech. Parcela je situována v centru kampusu do těsné blízkosti hlavní komunikace Bergstraße. Budova je solitérní objekt s jedním ...
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Výška Filip; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krýzl Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Předmětem bakalářské práce je Fakulta architektury Technické univerzity v Drážďanech. Kromě funkce školy se v budově nachází kavárna a výstavní prostor s terasou. Budova je umístěna mezi přednáškovou budovu a Stavební ...
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Mareš Štěpán; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Fakulta architektury Technické univerzity v Drážďanech
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Rosecká Kristýna; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Bouma Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Předmětem bakalářské práce je návrh fakulty architektury v centru kampusu TU Dresden. V budově se nachází velké ateliéry, které jsou umístěny do dvou věží otevírajících se do kampusu. Věže propojují učebny a kabinety tvořící ...
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Hlaváčková Aneta; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Ježek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
   Předmětem bakalářské práce je návrh Fakulty architektury v Drážďanech, která je situována v kampusu Technické univerzity v Drážďanech. Spolu s učebnami a účelovými místnostmi se zde také nachází kavárna, administrativní ...
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Tatíček Tobiáš; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Moravcová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Předmětem bakalářské práce je návrh nové fakulty architektury TU v Drážďánech.
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Doboszová Helena; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Řežábek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Fakulta architektúry v Drážďanoch sa nachádza v centre vysokoškolského kampusu. Jej pozdĺžna orientácia zvýrazňuje dôležitosť priľahlého parkového námestia. Rozľahlé bakalárske ateliéry sa zahryzávajú do zeme. Medzi nimi ...
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Červeňová Barbora; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Táborský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Riešený objekt, škola architektury TU Drážďany je situovaný na pozemku uprostred univerzitného campusu technickej univerzity Drážďany, medzi dvomi dominantami tohto miesta - prednáškovou budovou a historickou stavebnou ...
  • Hranice - jezdecký areál - tribuna 

   Author: Alexandra Sypeňová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Táborský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cieľom projektu je riešiť súčasný nedostačujúci stav jazdeckého areálu v Humpolci. Areál je v dobe vzniku projektu stále prístupný verejnosti bez obmedzenia. Jedná sa o plochu mimo centra mesta, avšak na veľmi atraktívnom ...