Now showing items 1-1 of 1

  • Fakulta architektury, Drážďany 

   Author: Rumlová Jitka; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Nekola Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Navržená budova Fakulty architektury v Drážďanech má nahradit tu stávající, která je pro své dispoziční rozvržení pro studium nedostačující. V novém návrhu je kladen důraz na komunikaci studentů se studenty ale také budovy ...