Now showing items 1-1 of 1

  • Průmyslová struktura 

   Author: Jan Vacek; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Vybíral Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Projekt je součástí širší urbanistické studie průmyslové oblasti Humpolec. Předmětem zpracování bakalářské práce je objekt průmyslové haly. Budova je navržena jako dvoupodlažní objekt.