Now showing items 1-1 of 1

  • Multifunkční centrum VÚRV 

   Author: Jakub Klíma; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Stára Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tématem bakalářské práce je novostavba multifunkčního centra Výzkumného ústavu rostlinné výroby pro soukromé i veřejné využití.