Now showing items 1-8 of 8

  • Domov pro seniory a denní stacionář 

   Author: Roeselová Sára; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Objekt domova pro seniory a denního stacionáře se nachází v nově navrhovaném území mezi centrální částí města Písek a jednou z jeho okrajových čtvrtí, dříve vsí Hradiště. Jedná se o budovu spojující několik funkcí orientovaných ...
  • Hotel**** v Brně 

   Author: Barjak Marek; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Obsahom bakalárskej práce je stavba 4* hotela v novovzniknutom bloku, v lokalite Brno- Nový Komárov. Dom sa nachádza na severnom nároží bloku č. 15, v blízkosti autobusovej stanice Zvonařka
  • Městská knihovna, Mělník 

   Author: Jana Minaříková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
   Objekt je navržen do okraje historické části města Mělník, východně od revitalizovaného náměstí Karla IV. Samotná stavba nahrazuje a rozvolňuje současnou nevyhovující zástavbu. Jako vzdělávací instituce se nachází v blízkosti ...
  • Polyfunkční dům, Mělník 

   Author: Michaela Chmielová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
   Objekt polyfunkčního domu je navržen jako součást studie na revitalizaci Karlova náměstí v Mělníku. Pozemek se nachází na místě stávajícího obchodního domu, který posuzujeme jako nevhodný pro danou lokalitu. Součástí studie ...
  • Radnice Troja 

   Author: Markéta Švíková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Projekt se zabývá návrhem multifunkční radnice pro městskou část Prahy - Troju, která je situována na nároží ulic Trojská a Na Kazance. Radnice kromě administrativních a správních prostor nabízí prostory komerční pronajímatelné, ...
  • Studentský dům, Brno 

   Author: Layerová Dominika; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v blokové zástavbě v Brně. Dům navazuje na nově vznikající část města. Funkce jsou voleny tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a mohly se doplňovat.
  • Základní umělecká škola, Hradiště 

   Author: Zatloukalová Eliška; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Základní umělecká škola se nachází na nově navržené ulici ve východní nezastavěné části obce Hradiště s přímou vazbou na Písek. Je součástí širší urbanistické koncepce, vypracované ATC v zimním semestru 2017/2018. Sleduje ...
  • Základní umělecká škola, Kolín 

   Author: Molínová Laura; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Obsahem bakalářské práce je budova základní umělecké školy. Objekt je souborem sálů, doplňující stávající uměleckou školu v Kolíně. Nabízí tak prostory nejen žákům školy, ale i ostatním obyvatelům Kolína - sály jsou k ...