Now showing items 1-1 of 1

  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Hana Petelová; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kopecká Julie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Navržená Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy se nachází v ulici Vyšehradská na Novém Městě v Praze v těsné blízkosti Emauzského opatství s přináležejícími klášterními zahradami. Cílem bylo zakomponovat nově ...