Now showing items 1-1 of 1

  • Hranice - jezdecký areál - tribuna 

   Author: Alexandra Sypeňová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Táborský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cieľom projektu je riešiť súčasný nedostačujúci stav jazdeckého areálu v Humpolci. Areál je v dobe vzniku projektu stále prístupný verejnosti bez obmedzenia. Jedná sa o plochu mimo centra mesta, avšak na veľmi atraktívnom ...