Now showing items 1-1 of 1

  • Fakulta architektury, Drážďany 

   Author: Ölvecký Patrik; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Lindovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Návrh pre školu architektúry univerzity v Drážďanoch vychádza z transparentnosti, jednoduchosti a čistoty. Keďže priestor medzi dvoma existujúcimi budovami je úzky a stiesnený a fasády oboch stavieb sú masívne a komplikované, ...