Now showing items 1-2 of 2

  • CENTRUM MĚSTA MOSTU 

   Author: Kubínová Helena; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Zima Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce je urbanistickou studií centra města Mostu. Město, které bylo v šedesátých až osmdesátých letech zbouráno kvůli těžbě uhlí a poté znovu postaveno, si nikdy nevybudovalo pevný vztah ke svému novému centru. ...
  • TRANSFERIUM A REVITALIZACE TUHNIC V KARLOVÝCH VARECH 

   Author: Gerbová Hana; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Zima Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce města Karlovy Vary, především transformace území širšího centra města, nalezení nové identity řešeného území v návaznosti na dopravní situaci a vhodné umístění nového ...