Now showing items 1-20 of 68

  • BERN - SCHÜTZENMATT 

   Author: Páterová Kateřina; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • BERN - SCHÜTZENMATT 

   Author: Othmanová Sofie; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • BERN - SCHÜTZENMATT 

   Author: Pešková Iveta; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY - KLADNO 

   Author: Končická Radka; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY - KLADNO 

   Author: Vacovský Lukáš; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY KLADNO 

   Author: Legátová Barbora; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY KLADNO 

   Author: Kaluža Petr; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • CENTRUM OPATOV 

   Author: Eliška Reichmannová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Svoboda Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Studie nové zástavby okolí metra Opatov, a dále návrh funkčního uspořádání nového Centra Opatov, s prověřením architektonického, dispozičního a provozního řešení klíčových staveb nové zástavby, včetně krajinářského řešení ...
  • DOPLNĚNÍ JABLONECKÝCH MRAKODRAPŮ 

   Author: Barbora Frumarová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Tématem diplomové práce je návrh zástavby pro doplnění bloku tzv. mrakodrapů v Jablonci nad Nisou – na místě po stávajícím autobusovém nádraží, které se bude přesouvat do nového terminálu. Cílem je pro pozemek najít nové ...
  • DOPRAVNÍ TERMINÁL SMÍCHOV 

   Author: Fojtíková Lucie; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • DOPRAVNÍ TERMINÁL VELESLAVÍN 

   Author: Glaserová Kateřina; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Cílem projektu je návrh dopravního terminálu reagující na modernizaci tratě Praha - letiště - Kladno. Projekt propojuje křížící se linky hromadné dopravy a zároveň využívá zbylé území k vytvoření celku, který doplní v dané ...
  • DOPRAVNÍ TERMINÁL VELESLAVÍN 

   Author: Bukáčková Veronika; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Nosným tématem Diplomové práce bylo křížení městské povrchové i podpovrchové dopravní infrastruktury v místě nové zastávky metra - Nádraží Veleslavín. Cílem bylo co nejefektivnější propojení všech segmentů dopravy a zároveň ...
  • DOPRAVNÍ TERMINÁL VELESLAVÍN 

   Author: Kotková Karin; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Předmětem práce je návrh dopravního terminálu a dalších doplňujících funkcí, jež vytvoří příjemné prostředí v lokalitě Praha-Veleslavín. Projekt počítá s realizací rychlodráhy Praha-letiště-Kladno (PRAK) s podzemní zastávkou ...
  • DOPRAVNÍ TERMINÁL VELESLAVÍN 

   Author: Abík Jan; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
   Hlavním tématem diplomové práce je řešení dopravního terminálu v místě nově vybudované stanice metra Veleslavín. Tato hlavní funkce je dále doplněna plochami pro služby a obytným souborem. Dopravní terminál propojuje ...
  • DOPRAVNÍ TERMÍNÁL VELESLAVÍN 

   Author: Hrnčiariková Henrieta; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Cieľom návrhu je využitie územia priamo naväzujúceho na nedávno postavenú stanicu metra A v súlade s pripravovaným zámerom výstavby železnice (Kladno - Masarykovo nádraží). Stavba má za úlohu zabezpečit plynulý prestup ...
  • DOSTAVBA BLOKU MEZI JIRÁSKOVOU A LIPANSKOU 

   Author: Jitka Kojanová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tématem diplomové práce je dostavba bloku mezi ulicemi Jiráskova a Lipanská v Jablonci nad Nisou. Cílem je navrhnout zástavbu, která překlene výrazný terénní rozdíl mezi zmíněnými ulicemi a podpoří městský charakter lokality. ...
  • DOSTAVBA JABLONECKÝCH MRAKODRAPŮ 

   Author: Yuliya Bubnevich; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Pavlišta David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tématem diplomové práce je doplnění jabloneckých mrakodrapů. Návrh cílí na vytvoření kvalitního domu s pečovatelskou službou, oživení lokality, vytvoření lákavého veřejného prostoru. Hlavní funkce stavby je doplněna o ...
  • DOSTAVBA JABLONECKÝCH MRAKODRAPŮ 

   Author: Lucie Schindlerová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tématem diplomové práce je návrh doplnění bloku stávající výškové zástavby. Cílem projektu je zatraktivnění lokality současného autobusového terminálu a doplnění občanské vybavenosti. Řešila jsem problém vztahu zeleně a ...
  • DOSTAVBA KOSTELNÍHO NÁMĚSTÍ (CHEB) 

   Author: Škrna Michal; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • DŮM SENIORŮ 

   Author: Petr Samohýl; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Pavlišta David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tématem této práce je navrhnout bytovou stavbu v Jablonci nad Nisou, konkrétně bydlení pro seniory s pečovatelskou službou. Vzhledem k demografickým trendům posledních desetiletí dochází ve společnosti k výraznému nárustu ...