Now showing items 1-1 of 1

  • POLYFUNKČNÍ DŮM V SEMILECH 

   Author: Trokan Marek; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Pizinger Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-29)
   Ve své diplomové práci se zabývám místem, které navazuje přímo na nově vzniklé náměstí. V těsné blízkosti se také nachází kostel. Navrhuji zde hotel. Stavbu se snažím umístit tak, aby svoji hmotou zlepšila podmínky umístění ...