Now showing items 1-1 of 1

  • ÚSTÍ NAD LABEM, VYLOUČENÉ LOKALITY 

   Author: Pavlína Suchá; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Koleček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práce se zabývá strategií a koncepcí urbánního rozvoje západní části Ústí nad Labem. Práce řeší problematiku rezidenční segregace a sociálního vyloučení na příkladu sociálně vyloučené lokality v Předlicích. Kladen ...