Now showing items 1-1 of 1

  • PORODNÍ DŮM LETNÁ 

   Author: Galandová Dominika; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Křemenová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Predmetom diplomovej práce je návrh pôrodneho domu v Prahe v časti Letná. Návrhu predchádzal výskum a zostava programu typológie, ktorá v Českej republike v súčasnosti neexistuje, no v zahraničí je bežným pôrodníckym ...