Now showing items 1-1 of 1

  • CENTRUM OPATOV 

   Author: Eliška Reichmannová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Svoboda Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Studie nové zástavby okolí metra Opatov, a dále návrh funkčního uspořádání nového Centra Opatov, s prověřením architektonického, dispozičního a provozního řešení klíčových staveb nové zástavby, včetně krajinářského řešení ...