Now showing items 1-1 of 1

  • POLYFUNKČNÍ BLOK, NA KNÍŽECÍ 

   Author: Bočan Petr; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Dolejší Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Tématem diplomové práce je doplnění městského bloku na Smíchově v Praze. S ohledem na danou lokalitu v blízkosti brownfieldu Smíchovského nádraží a její budoucí vývoj je nově navrhovaná stavba koncipována jako solid. Jeho ...