Now showing items 1-1 of 1

  • TRANSFORMACE BÝVALÉHO TEXTILNÍHO AREÁLU V ČERVENÉM KOSTELCI 

   Author: Binter Jan; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Ansorge Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Diplomový projekt pracuje s transformační plochou bývalého textilního areálu v Červeném Kostelci. Návrh předkládá možnost budoucího rozvoje, etapizaci, provázání s městskou strukturou a možnou využitelnost jednotlivých ...