Now showing items 1-1 of 1

  • Ornitologický klub, Dětský ostrov 

   Author: Pospíšil David; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Thér Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem bakalářské práce je návrh ornitologického klubu na Dětském ostrově v Praze, sloužící pro osvětu a popularizaci studia městského ekosystému. Důraz je kladen na výzkum života a migrace urbánní populace ptactva. ...