Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 206

  • Ringhofferova sekce NTM 

   Autor: Vávra Petr; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Valouch Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Budova vozovny Košíře z roku 1902 již dlouho nemá takové využití, jaké by si zasloužila. A Plzeňská ulice již dlouho nemá takové připomenutí fenoménu Ringhoffer, jaké by si zasloužila. Předmětem práce je tedy návrh ...
  • Obytný soubor, Pardubice 

   Autor: Vítek Michal; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Řešený projekt jsou tři řadové rodinné domy v nově navrhovaném centru města Pardubic.
  • Bytový dům, Pardubice, Mlýnské náměstí 

   Autor: Mačáková Anna Wanda; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Nosek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Riešený projekt je budova polyfunkčného domu s prevládajucou funkciou bytovou v konvertovanej priemyselnej lokalite v Pardubiciach.
  • Městský skleník s tržnicí 

   Autor: Maleček Jan; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Klimeš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Návrh se zabývá konverzí tramvajové vozovny z počátku dvacátého století nacházející se v pražských Košířích. Stavba je umístěna ve velmi frekventované lokalitě s výbornou dopravní obslužností. Její současná náplň a stav ...
  • Pinocchiova dětská knihovna 

   Autor: Oberfranczová Annette; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Bakalárska práca naväzuje na štúdiu projektu Pinocchiovej detskej knižnice. Knižnica sa nachádza v malom mestečku Collodi v Taliansku. Predmetom bakalárskej práce je jeden z objektov areálu, objekt "A". Budova slúži ako ...
  • Ornitologický klub, Dětský ostrov 

   Autor: Pospíšil David; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Thér Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem bakalářské práce je návrh ornitologického klubu na Dětském ostrově v Praze, sloužící pro osvětu a popularizaci studia městského ekosystému. Důraz je kladen na výzkum života a migrace urbánní populace ptactva. ...
  • Polyfunkční dům, Pardubice - Mlýnský ostrov 

   Autor: Součková Martina; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Řešeným projektem je polyfunkční dům v Pardubicích.
  • Pinocchiova dětská knihovna 

   Autor: Kratinová Dominika; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Bakalářský projekt navazuje na studii Pinocchiovy dětské knihovny, která se nachází ve vesnici Collodi v Itálii. Knihovna má sloužit fondům Národní nadace Carla Collodiho, která se věnuje šíření jména autora knihy "Pinocchiova ...
  • Sociální bydlení, Satalice 

   Autor: Remsová Petra; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem této bakalářské práce je komunitní centrum nacházející se v městské části Praha-Satalice. Součástí stavby je hlídací centrum pro děti a krátkodobé ubytování pro sociálně slabé. Komunitní centrum je určené především ...
  • Pinocchiova dětská knihovna 

   Autor: Šantrůčková Tereza; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Bakalářský projekt navazuje na studii Pinocchiovy dětské knihovny, která se nacházi ve vesnici Collodi v Itálii. Předmětem bakalářské práce je jeden z navržených objektů s funkcí knihovny. Návrh je inspirován Pinocchiovým ...
  • Ornitologická výzkumná stanice 

   Autor: Špendlíková Hana; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Zein Lynda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem bakalářské práce je návrh ornitologické výzkumné stanice na Dětském ostrově v Praze. Desetipodlažní objekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení.
  • Konverze vozovny na Kinocentrum 

   Autor: Bendíková Katarína; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Calaj Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Historická budova električkovej vozovne sa nachádza medzi ulicami Plzeňskou a Vrchlického v Prahe 5 - Košířich. Návrh počíta s rekonštrukciou a dostavbou spomínaného historického objektu. Dostavba jasne definuje a vymedzuje ...
  • Pinocchiova dětská knihovna 

   Autor: Greisslerová Nela; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Bakalářská práce navazuje na studii Dětské Pinocchiovy knihovny ve městě Collodi v Itálii. Studie byla zpracována jako soutěžní projekt pro Young Architects Competition. Předmětem bakalářské práce je část objektu obsahující ...
  • Konverze tramvajové vozovny 

   Autor: Cvrček Dominik; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Rosický Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Návrh odstraňuje nežádoucí nánosy způsobené necitlivým zacházením s památkou bývalé tramvajové vozovny a ponechává či rekonstruuje její zachované části. Přístavba definuje přilehlý veřejný prostor. Knihovna s kavárnou ...
  • Fakulta architektury TU v Drážďanech 

   Autor: Gál Matyáš; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cílem práce bylo navrhnout novou budovu Fakulty architektury Technické univerzity v Drážďanech v tamním univerzitním kampusu. Zadaná parcela se nachází na okraji parku mezi historickou budovou Fakulty stavební a budovou ...
  • Skautská základna, Liberec 

   Autor: Imrichová Diana; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Skautská základna Liberec se nachází v části Dolní Hanychov v Liberci. Komplex tvoří čtyři budovy- dvě budovy klubovny, společenská místnost a turistická ubytovna. Všechny budovy mají dvě podlaží a plochou střechu.
  • Skautská základna, Liberec 

   Autor: Koleňáková Nikola; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Skautská základna se nachází v oblasti Dolní Hanychov. Skládá se ze čtyř objektů - budova klubovny, turistické ubytovny, objekt společenského sálu se sklady a byt správce. Všechny objekty jsou dvoupodlažní, nepodsklepené.
  • Městská knihovna, Františkovy Lázně 

   Autor: Lebl Jan; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Rosický Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Symbol celého města a jeho největší klenot - Františkův pramen určuje počátek Národní třídy, která tvoří nejvýznamnější osu protínající celé město. Její konec je však rozpačitý. Nikam neústí a nestojí zde ani žádná druhá ...
  • Skautská základna, Liberec 

   Autor: Paletová Lucie; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Zadáním projektu je výstavba skautské základny v Liberci. Dvě budovy skautské základny doplňují objekty společenského sálu a ubytovny na společných terasách.
  • Administrativní stavba, Brno, Trnitá 

   Autor: Tomešek Matěj; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Hofmeister Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Předmětem bakalářské práce bylo zpracování návrhu administrativní budovy do fáze dokumentace pro stavební povolení. Projekt vzešel z předcházející studie blokové zástavby jižně od historického centra v Brně, která si kladla ...