Now showing items 1-1 of 1

  • Sociální bydlení, Satalice 

   Author: Remsová Petra; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem této bakalářské práce je komunitní centrum nacházející se v městské části Praha-Satalice. Součástí stavby je hlídací centrum pro děti a krátkodobé ubytování pro sociálně slabé. Komunitní centrum je určené především ...