Now showing items 1-1 of 1

  • Ekocentrum Prales - kemp Prales 

   Author: Martin Kozák; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Kemp sa nachádza v mestskej časti Praha - Kbely. Riešenie areálu je založené na spoločnom urbanistickom návrhu. Objektom riešeným vrámci bakalárskej práce je centrálna budova kempu s recepciou.