• MULTIMODÁLNÍ DOPRAVNÍ TERMÍNÁL PRAHA RUZYNĚ 

      Autor: Pokoj Ondřej; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Klokočka Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
      Projekt vychází ze dvou hlavních současných záměrů. Zaprvé rozšíření stávajícího Terminálu 2 v rámci nového zastavovacího plánu Airport City a zadruhé napojení letiště na jednotlivé druhy železniční dopravy. Jedná se o ...