Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU HRUBÁ SKÁLA 

   Author: Chodúrová Marie; Supervisor: Hrůša Petr; Opponent: Přikryl David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Předmětem diplomové práce je oživení areálu bývalého pivovaru v Hrubé Skále. Návrh se snaží citlivým způsobem oživit, doplnit a částečně rekonstruovat celý komplex bývalých objektů hvozdu, sladovny a pivovaru s přilehlým ...