Now showing items 1-1 of 1

  • OBNOVA AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA V ŠAHÁCH 

   Author: Tomáš Beneš; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práca sa zaoberá obnovou kláštorného areálu a asanovaného územia v jeho okolí v meste Šahy na Slovensku. Hmotovo dopĺňa dva urbanistické bloky a obnovuje zaniknutú ulicu. Podrobný návrh rieši dva historické objekty ...