Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE AREÁLU ZÁMKU BYSTRÉ 

   Author: Nikola Hanečáková; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomový projekt sa zaoberá revitalizáciou zámockého areálu Bystré. Zámok je chránený ako nemovitá kultúrna pamiatka a spolu s parkom sú súčasťou mestskej pamiatkovej zóny. Projekt si kladie za cieľ nájsť vhodné využitie ...