Now showing items 1-5 of 5

  • Cultural Hub Žatec 

   Author: Ceren Gul Gulaydin; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Objekt zpracování chmele v Žatci je průmyslový objekt na Nerudově náměstí a je dnes ve velmi zanedbaném stavu. Komplex se skládá z kombinace tří různých budov a tyto tři části mají přímé spojení s dvorem. Budova tak může ...
  • OBNOVA CHMELAŘSKÉHO AREÁLU NA NERUDOVĚ NÁMĚSTÍ V ŽATCI 

   Author: Anna Hejduková; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Bývalý chmelařský areál Edmunda Sterna v Žatci se dochoval spíše v torzálním stavu. Jeho neopominutelnou součástí je oktogonální komín a zachovalá technologie siřírny chmele. Diplomová práce se zabývá jeho šetrnou obnovou ...
  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ SUŠÁRNY CHMELE V TRNOVANECH 

   Author: Tereza Stejskalová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Cílem práce je obnova historického areálu sušárny chmele v Trnovanech a vložení nové funkce, která by pomohla ke zvýšení atraktivity místa a ke zlepšení cestovního ruchu. Zároveň se snaží zachovat historické a architektonické ...
  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ SUŠÁRNY CHMELE V TRNOVANECH 

   Author: Klára Gryčová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu sušárny chmele v Trnovanech a přilehlého objektu bývalého mlýna. Při návrhu se dbalo na to, aby novostavby a nově vytvořený veřejný prostor respektovaly, svými proporcemi, ...
  • REVITALIZACE CHMELAŘSKÝCH OBJEKTŮ V ŽATCI ZA KLÁŠTEREM 

   Author: Petra Kučerová; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   V diplomové práci se věnuji revitalizaci vybraných bývalých chmelařských objektů v Žatci, ke kterým, jakožto historické vrstvě města, přistupuji s pokorou a citlivostí. Funkční náplň objektů jsem vymýšlela s ohledem na ...