Recently added

Now showing items 21-40 of 95

  • TURISTICKÉ CENTRUM FLÁJE 

   Author: Pojarová Kateřina; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem Turistického centra Fláje v Krušných horách. Návrh má sloužit pro potřeby lepšího turistického využití lokality kolem unikátní technické památky přehrady Fláje. Navržený objekt obsahuje ...
  • REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÉHO DVORA VE VYSOKÉ U MĚLNÍKA 

   Author: Šelerová Julie; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Cílem práce je areál hospodářského dvora revitalizovat tak, aby byl jeho provoz udržitelný a relativně ekonomicky samostatný a zároveň přitom nebyla poškozena jeho historická hodnota a architektonická jedinečnost. Práce ...
  • ÚŠTĚK - NÁVRH REHABILITACE ÚZEMÍ V CENTRU PAMÁTKOVÉ REZERVACE 

   Author: Hejzlar Tomáš; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Přímo v centru památkové rezervace města Úštěk se nachází problematická lokalita zvaná Panský Dvůr v proluce na jižní straně náměstí. Stojí zde objekt kulturního domu, jenž svou architekturou porušuje celý obraz města. ...
  • REVITALIZACE AREÁLU PAPÍRNY V PLZNI 

   Author: Kamarás Jozef; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu bývalé plzeňské papírny, kterou obtéká řeka Radbuza. Území je charakteristické svým industriálním rázem. Projekt řeší urbanistické směřování tototo území a stavební program ...
  • DIXOVA BRUSÍRNA DŘEVA V HORNÍM MARŠOVĚ 

   Author: Bittner Linda; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Předmětem práce je návrh nového využití areálů bývalé brusírny dřeva s papírnou v Temném Dole, s důrazem na obnovu historicky cenného objektu továrny. Součástí práce je návrh novostavby, revitalizace přilehlých pozemků a ...
  • KONVERZE INDUSTRIÁLNÍ PAMÁTKY - VODNÍ DÍLO FLÁJE 

   Author: Klusáková Barbora; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Zadáním diplomové práce bylo vytvořit koncept celkové úpravy vodního díla Fláje a oživit monumentální vnitřní prostory této významné technické památky. Hlavním předmětem návrhu je duchovní centrum, které slouží jako školící ...
  • REVITALIZACE BÝVALÉ TOVÁRNY NA SUKNA 

   Author: Lalinský Dominik; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Cílem diplomové práce je nalezení vhodného funkčního využití areálu bývalé továrny, jeho oživení a zpřístupnění veřejnosti. Práce se zaměřuje na propojení areálu s centrem města a zámeckým nádvořím a na řešení dopravní ...
  • REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU STATENICE 

   Author: Pokorný Adam; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Předmětem diplomové práce je revitalizace zámeckého areálu Statenice. Částečně památkově chráněný areál zámku a hospodářského dvora zahrnující objekty barokní, klasicistní i prvorepublikové se v současné době nachází ve ...
  • REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU STATENICE 

   Author: Vaňková Helena; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Obec Statenice se podobně jako mnoho dalších sídel v zázemí velkých měst potýká s problémy absence občanské komunity a nedostatek veřejné vybavenosti. Přitom zámecký areál, který byl dříve centrem a těžištěm obce, je ...
  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU HRUBÁ SKÁLA 

   Author: Chodúrová Marie; Supervisor: Hrůša Petr; Opponent: Přikryl David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Předmětem diplomové práce je oživení areálu bývalého pivovaru v Hrubé Skále. Návrh se snaží citlivým způsobem oživit, doplnit a částečně rekonstruovat celý komplex bývalých objektů hvozdu, sladovny a pivovaru s přilehlým ...
  • NOVÁ ŠANCE PRO TVRZ A HOSPODÁŘSKÝ DVŮR VELKÉ HORKY U STRENIC 

   Author: Rákosníková Alena; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REVITALIZACE AREÁLU ZÁMKU KOLEČ 

   Author: Křížová Marie; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REHABILITACE AREÁLU ŠLECHTICKÉHO SÍDLA V ČEČOVICÍCH V KONTEXTU VENKOVSKÉHO OSÍDLENÍ 

   Author: Zoubková Magdaléna; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA 

   Author: Trnková Alice; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU NÁDRAŽNÍ 23, ROZTOKY 

   Author: Danešová Pavla; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REHABILITACE AREÁLU ZÁMKU MORAVANY 

   Author: Čtverák Martin; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REVITALIZACE SEVERNÍ STRANY MASARYKOVA NÁMĚSTÍ VE ZNOJMĚ 

   Author: Dumková Tamara; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • OBNOVA ZÁMKU ČERVENÁ ŘEČICE 

   Author: Kotová Jana; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • BEDŘICHŮV SVĚTEC - STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM A OBNOVA KOSTELA, REVITALIZACE VESNICE 

   Author: Knotová Kateřina; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • FILHARMONIE PRO PRAHU 

   Author: Bažant Stanislav; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)