Now showing items 1-1 of 1

    • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza 

      Author: Prokeš, Radek; Trojek, Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, 2018)