News

Master Theses - 14116

Recently added

Now showing items 21-40 of 63

  • Stanovení koncentrací přírodních radionuklidů přenosným gama spektrometrem 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Thinová Lenka; Opponent: Černý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Spektrometrie záření gama poskytuje dobrou možnost monitorování oblastí kontaminovaných radionuklidy. Pokud však je narušená radioaktivní rovnováha, může být ovlivněna správnost výsledků. Byly diskutovány možnosti měření ...
  • Vliv dávkového příkonu na vedlejší účinky stereotaktické radiochirurgie Leksellovým gama nožem 

   Author: David Miroslav; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Falková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Cílem práce je určení vlivu dávkového příkonu na terapeutický účinek ozařování na Leksellově gama noži. Ozařování lidské tkáně in vivo bylo simulováno pomocí studia chování buněčných kultur in vitro. Jako parametr odezvy ...
  • Rozdíly v radiačním poškození restrikčních endonukleáz HindIII a PvuII způsobené fotonovým a protonovým zářením 

   Author: Lužová Martina; Supervisor: Michaelidesová Anna; Opponent: Peterková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
   Předmětem studia této práce je vliv ionizujícího záření na aktivitu enzymů PvuII a HindIII. Tyto dva enzymy patří mezi restrikční endonukleázy typu II, které rozpoznávají na DNA specifické palindromické sekvence, v nichž ...
  • Zrychlení scintilačního dosvitu v monokrystalických Y_3Al_5O_12:Ce scintilátorech pomocí kodopování 

   Author: Páterek Juraj; Supervisor: Nikl Martin; Opponent: Martinčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práca je zameraná na problematiku zrýchlenia scintilačného dosvitu monokryštalického scintilátoru YAG:Ce pomocou kodopovania. Princíp tejto metódy je založený na prenose energie z luminiscenčného centra Ce3+ na kodopant. ...
  • Simulace šíření radionuklidů z vybraných lokalit pro trvalé podzemní úložiště radioaktivního odpadu v České republice 

   Author: Možnar Radim; Supervisor: Vrba Tomáš; Opponent: Kuča Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-08)
   Hlavní téma této práce je popis a verifikace nového programu určeného k přípravě demografických dat pro systém HAVAR. HAVAR je expertní systém pro modelování úniků radionuklidů do atmosféry a hodnocení jejich radiologických ...
  • Studium pokročilých metod kontinuálního monitorování objemové aktivity radonu ve vodě 

   Author: Vyletělová Petra; Supervisor: Froňka Aleš; Opponent: Otáhal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Kontinuální monitorování radonu ve vodě lze využít například při radonové diagnostice nebo při studiu hydrogeologických procesů. Výsledkem kontinuálního monitoringu je časová řada objemové aktivity radonu, která reflektuje ...
  • Kalibrace Straw detektoru pro studium DVCS procesu na experimentu COMPASS 

   Author: Jurášková Karolína; Supervisor: Augsten Kamil; Opponent: Zálešák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   COMPASS je terčíkový experiment, který používá urychlené protony z SPS urychlovače v CERNu k produkci mionového, pionového a elektronového svazku. Fyzikální program COMPASSu je zameren na výzkum struktury hadronu a hadronovou ...
  • Analýza a modelování časových řad objemové aktivity radonu 

   Author: Stránský Vojtěch; Supervisor: Thinová Lenka; Opponent: Smetanová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Časový vývoj objemové aktivity radonu v jeskyních lze dát do souvislosti s dalšími měřenými meteorologickými parametry. Tato práce se zabývá analýzou a modelováním časových řad objemové aktivity radonu, které byly změřeny ...
  • Formace mikrojader v ozářených buněčných kulturách 

   Author: Kaczor Stanislav; Supervisor: Michaelidesová Anna; Opponent: Horová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
   Jeden z cílů této práce je detailně popsat mechanismy poškození jaderné DNA z hlediska radiační fyziky a chemie, spolu s mechanismem vzniku mikrojader v lidských buňkách. Dále uvést přehled experimentálních studií, které ...
  • Kalibrace CZT detektoru pro potřeby bezpilotní havarijní dozimetrie 

   Author: Selivanova Anna; Supervisor: Vrba Tomáš; Opponent: Šolc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce se zabývá simulacemi Monte Carlo pro havarijní bezpilotní dozimetrii. Pomocí kódu MCNP 6.1 byly uskutečněny účinnostní kalibrace koplanárnícho CdZnTe detektoru. Byly uvažovány geometrie ztraceného zdroje o malých ...
  • Dozimetrie a stanovení dávek pacientů v pediatrické radiologii 

   Author: Chytrá Kateřina; Supervisor: Novák Leoš; Opponent: Súkupová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   V prvé části jsou rozebrány postupy stanovení dávek v rentgenové diagnostice a analyzovány údaje o skiagrafických vyšetřeních dětí ze dvou zdravotnických zařízení. Podrobně je zde popsána metoda výpočtu diagnostických ...
  • Použití radioaktivního uhlíku C-9 v radioterapii 

   Author: Šlegl Jakub; Supervisor: Ploc Ondřej; Opponent: Trojková Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   C-9 je považován za možnou alternativu k hadronové terapii C-12. V současné době zkoumaná potenciální výhoda této metody spočívá v beta-rozpadu iontu C-9 s následnou emisí dvou alpha-částic a jednoho protonu s dosahy ...
  • Využití range-shifteru v protonové radioterapii 

   Author: Štika Jan; Supervisor: Urban Tomáš; Opponent: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Energetická modulace svazku umístěná za cyklotronem umožňuje měnit energii primárního svazku od cca 230 MeV do cca 110 MeV. V případě, že je alespoň část cílového objemu v měkké tkáni uložena v hloubce menší než 9 cm (dosah ...
  • Monitor svazku těžkých nabitých částic a přenosný, tkáňově ekvivalentní submikrodozimetr 

   Author: Novotný Pavel; Supervisor: Linhart Vladimír; Opponent: Nikl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   Tato práce se zabývá vývojem zařízení pro měření prostorového profilu svazku těžkých nabitých částic. Experimentálně byla ověřena funkčnost zobrazovacího systému, využívajícího tenký scintilátor monitorovaný pomocí CCD ...
  • Stanovení základních fyzikálních a dozimetrických parametrů detektoru PTW microDiamond Type 60019 a jeho aplikace v dozimetrii malých polí 

   Author: Paštyková Veronika; Supervisor: Novotný Josef; Opponent: Kindlová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Práce se zabývá problematikou dozimetrie malých fotonových polí, která se v souvislosti s technologiemi stereotaktické radioterpie a radiochirurgie stává v současnosti velmi aktuální. Kromě obecných informací souvisejících ...
  • Verifikace protonové terapie pomocí PET/CT 

   Author: Kráčmerová Tereza; Supervisor: Máca Pavel; Opponent: Ullmann Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Protonová terapie je charakteristická depozicí většiny své energie na dosahu protonového svazku. Oproti fotonové terapii lze dosáhnout lepšího ozáření tumoru a současně šetření okolné zdravé tkáně. Vzhledem k citlivosti ...
  • Modelování procesu tvorby a rekonstrukce SPECT obrazu 

   Author: Novotná Šárka; Supervisor: Ptáček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Dlouhodobé sledování radionuklidů v ovzduší 

   Author: Hýža Miroslav; Supervisor: Rulík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-14)
  • Dozimetrie a mikrodozimetrie ve svazcích těžkých nabitých částic 

   Author: Tichý Pavel; Supervisor: Ambrožová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza časových řad koncentrací radonu a dalších parametrů naměřených v Mladečské jeskyni 

   Author: Ježková Tereza; Supervisor: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-13)