Now showing items 1-1 of 1

  • Význam speciace uranu v alkalickém prostředí pro popis sorpce uranu na cementových materiálech 

   Author: Lucie Švamberová; Supervisor: Drtinová Barbora; Opponent: Štamberg Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Práce se zabývá interakcí uranu s hydratovanou cementovou pastou CEM I a vybranými organickými molekulami v alkalickém prostředí. Cementový materiál byl rozemlet na prášek a použit pro studium rovnovážné sorpce izotopu ...