Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace šíření pole ve vybraných fotonických strukturách 

   Author: Vlk Marek; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Již řadu let probíhá výzkum integrované fotoniky zabývající se návrhem a výrobou