Now showing items 1-2 of 2

  • Kontinuální vláknový laser s frekvenční konverzí uvnitř rezonátoru 

   Author: Roškot Lukáš; Supervisor: Smrž Martin; Opponent: Jelínek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-03)
   Bakalárská práce se zabývá teoretickým i experimentálním studiem architektury kontinuálních vláknových laserů emitujících na vlnové délce okolo 1 ?m a dále také účinnou konverzí výstupního záření do druhé harmonické ...
  • Měření femtosekundových laserových impulsů pomocí metody SPIDER 

   Author: Mužík Jiří; Supervisor: Kubeček Václav; Opponent: Smrž Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-15)