Now showing items 1-1 of 1

  • Laser s aktivním prostředím Nd:SrF2 

   Author: Mydlář Martin; Supervisor: Jelínek Michal; Opponent: Frank Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na nový laserový aktivní materiál Nd:SrF2. Nejprve byly změřeny a vyhodnoceny spektroskopické charakteristiky dostupných vzorků s různou koncentrací aktivního iontu Nd a dále příměsí Gd, ...