Now showing items 1-5 of 5

  • Charakterizace záření dvojrozměrných polí laserových diod 

   Author: Pranovich Alina; Supervisor: Lucianetti Antonio; Opponent: Blažej Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Elektronika pro skanující Fabry-Perotův interferometr 

   Author: Škandíková Jana; Supervisor: Čech Miroslav; Opponent: Blažej Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Generace vlnové délky 1,4 um v materiálu dopovaném ionty neodymu 

   Author: Hambálek Tomáš; Supervisor: Němec Michal; Opponent: Blažej Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-07)
  • Laserový vysílač pro miniaturní dálkoměr 

   Author: Kákona Jakub; Supervisor: Procházka Ivan; Opponent: Blažej Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Simulátor energetické bilance jednofotonového lidaru 

   Author: Murtazin Mark; Supervisor: Blažej Josef; Opponent: Pavel Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   V této bakalářské práce je studována problematika použití jednofotonového laserového dálkoměru LIDAR pro měření v blízké zóně. V práci je navrhnut simulátor energetické bilance pro měření vzdálenosti a rozebrané různé ...