Now showing items 1-5 of 5

  • Aplikace strojového učení k predikci energií ve fyzice pevných látek 

   Author: Jiří Chmel; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Kolorenč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   S rostoucím výpočetním výkonem posledních desetiletí došlo k zvětšení množství dat o krystalických materiálech vypočtených metodami density functional theory. Tyto výpočty bývají extrémně časově náročné. Spolu s nebývalým ...
  • Isingův model feromagnetizace látek 

   Author: Jan Trödler; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Hencl Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Tato diplomová práce je rozčleněna do tří částí. V první kapitole jsou vysvětleny základní aspekty Isingova modelu a je představeno řešení jak jednorozměrné, tak dvourozměrné verze tohoto modelu. V případě řešení modelu ...
  • Laplaceova matice a její aplikace 

   Author: Daniel Khol; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Volec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Grafy a Markovské řetězce je možné reprezentovat pomocí matic. Jednou z nejběžnějších forem reprezentace pro grafy je Laplaceova matice. Tato práce o ní dává ucelený přehled a nachází Laplaceova spektra několika základních ...
  • Metody strojového učení ve fyzice pevných látek 

   Author: Jan Trödler; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Šmídl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Strojové učení lze použít k efektivní předpovědi parametrů testovacích dat na základě dat trénovacích. Jedněmi z používaných metod strojového učení jsou metody Kernel Ridge Regression a LASSO, které obě vycházejí z lineární ...
  • Základní aspekty metody Markov Chain Monte Carlo 

   Author: Adam Šumník; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Haškovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na metodu Markov Chain Monte Carlo. Má za cíl představit základní myšlenky této metody a aplikovat ji na příklady. První část práce se věnuje konečným markovským řetězcům, které jsou ...