Now showing items 1-1 of 1

  • Využití gausovských procesů pro aktivní učení 

   Author: Pecka Jan; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Přikryl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Náplní práce jest globální optimalizace neznámé funkce, čili nalezení jejího maxima. K tomu je využito techniky bayesovské optimalizace, která se znalostí několika naměřených hodnot zhotoví odhad této funkce a na jeho ...