Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh řízení v saturované dopravní mikroblasti 

   Author: Kuban Michal; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Pavelková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-09)
  • Odhad stavu omezených lineárních systémů 

   Author: Eva Lainová; Supervisor: Pavelková Lenka; Opponent: Jirsa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato práce se zabývá problematikou odhadování omezených lineárních stochastických systémů. Pro odhadování je použit model se vstupy, výstupy a stavy v disktrétních časových okamžicích. Byly sestaveny algoritmy pro odhad ...
  • Predikce teploty pomocí stochastických modelů s omezeným šumem 

   Author: František Boháč; Supervisor: Pavelková Lenka; Opponent: Jirsa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce se věnuje odhadům parametrů lineárního regresního modelu, jednokrokové i vícekrokové predikci výstupu, porovnání jednotlivých algoritmů na simulovaných datech a aplikací těchto algoritmů na data reálná. ...
  • Stochastické odhadování modelů s omezeným šumem 

   Author: Boháč František; Supervisor: Pavelková Lenka; Opponent: Jirsa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Bakalářská práce se věnuje odhadům parametrů lineárního regresního modelu, predikci výstupu a porovnání jednotlivých odhadovacích algoritmů. Je rozdělena do dvou částí. První se zabývá vysvětlením bayesovského přístupu, ...