Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace statistických testů homogenity na data z fyziky vysokých energií 

   Author: Novotný Adam; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Testy homogenity hrají důležitou roli při analýze experimentálních dat z fyziky vysokých energií. 3sou jedním ze způsobu ověření, zdali naměřená data a vzorky vygenerované metodou Monte Carlo pocházejí ze stejného rozdělení. ...