Now showing items 1-1 of 1

  • Robustní odhady parametrů logistického regresního modelu 

   Author: Novotná Jana; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se zabývá robustními odhady parametrů logistického regresního modelu. Hlavní pozornost je věnována zobecněnému mediánovému odhadu a jeho asymptotickým vlastnostem. Provedli jsme dva simulační experimenty, ve ...