Now showing items 1-1 of 1

  • Některé metody neparametrické regrese 

   Author: Neoral Aleš; Supervisor: Kalina Jan; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato bakalářská práce shrnuje tři metody neparametrické regrese. Jsou to metoda odhadu regresní křivky pomocí jader, metoda regularizačních sítí a metoda nataženého provázku. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky ...