Now showing items 1-1 of 1

  • Sturmovská slova generovaná substitucemi a jejich derivovaná slova 

   Author: Košík Václav; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Medková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato práce nejdříve shrnuje základní vlastnosti sturmovských slov a zasvěcuje čtenáře do jejich problematiky. Zároveň je budován aparát, který je nutný k práci s hlavním tématem práce. Jsou jím sturmovská slova, která jsou ...