Now showing items 1-7 of 7

  • Aritmetika s vysokou přesností na GPU 

   Author: Novotný Matěj; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-04)
  • Implementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního proudění 

   Author: Jan Schäfer; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá implementací schémat typu upwind založenýchna Setgerovu-Warmingovu dělení toku, Van Leerovu dělení toku a schématu AUSM+, která jsou implementována pro výpočcty modelů turbulencí. Předmětné modely jsou ...
  • Implementace řešičů řídkých matic na GPU 

   Author: Klement Vladimír; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Numerické metody pro segmentaci medicínských dat 

   Author: Solovská Kateřina; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Tato práce se zabývá metodami pro zpracování obrazu. Rozebrány jsou metody pro odstraňování šumu pomocí minimalizace gradientu, vrstevnicové metody pro odstraňování šumu a detekci hran a metoda segmentace obrazu pomocí ...
  • Optimalizace formátu řídkých matic pomocí knihovny CUDA 

   Author: Mucha Jan; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-08)
  • Paralelní řešiče pro systémy lineárních rovnic 

   Author: Kaňuk Jakub; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   Systémy lineárních rovnic jsou základem linearní algebry a řešení takových systémů je vyžadováno mnoha odvětvími vědy a výzkumu. Pro všechny takové výpočty by jistě bylo příhodné, aby probíhaly rychleji se zachováním jisté ...
  • Testování rozhraní systému Freeconf 

   Author: Lanč Ondřej; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)