Now showing items 1-3 of 3

  • Bayesovské odhadovaní struktury lineárního modelu s velkým množstvím alternativ 

   Author: Pálková Barbora; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Jirsa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Hledání struktury lineárního modelu znamená rozhodnout, které parametry model ovlivňují či neovlivňují. Máme-li řádově desítky různých parametrů, existuje příliš mnoho hypotéz na to, abychom je mohli jednotlivě porovnat. ...
  • Proveditelná bayesovská optimalizace vícerukého bandity 

   Author: Rolenec Filip; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Derakhshan Siavash Fakhimi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   V této bakalářské práci se zabývám optimalizací rozhodovací strategie u procesů, které se označují jako diskrétní markovské rozhodovací procesy. Optimální strategie je dosaženo pomocí dynamického programování, přičemž pro ...
  • Rozhodování v Ultimatum game s více navrhovateli 

   Author: Ruman Marko; Supervisor: Guy Tatiana Valentine; Opponent: Kárný Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Práce se zaobírá rozhodováním v Ultimatum game (UG) s více navrhovateli prostřednictvím modelování odpovídatele a zahrnutím rozvažovacích aspektů do jeho odměňovací funkce. V porovnání s klasickou verzí UG, ve hře s více ...