Now showing items 1-3 of 3

  • Moebiovské systémy numerace s diskrétními grupami 

   Author: Hejda Tomáš; Supervisor: Kůrka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa 

   Author: Dlouhá Hana; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Hejda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   V této práci se věnujeme zkoumání odhadů prodloužení periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa při Möbiově transformaci. To jest, určujeme ze znalosti periody řetězového zlomku čísla alfa horní odhad na délku ...
  • Stromy palindromů v nekonečných slovech 

   Author: Galeeva Alina; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Hejda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)