Now showing items 1-1 of 1

  • Aproximace toku v celulárních modelech pohybu chodců 

   Author: Gašpar František; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Bukáček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Pojmem tok v evakuačních experimentech rozumíme počet chodců odcházejících z místnosti za časovou jednotku. Tato práce představuje postupy aproximace toku v modelech pohybu chodců. Jsou zde představeny základy celulárního ...