Now showing items 1-1 of 1

  • Lokalizace materiálových defektů založená na geodetických drahách 

   Author: Gális Petr; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Záveský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá postavením základů matematického modelu lokalizace akustické emise a problémem numerického výpočtu geodetických křivek na modelech reálných těles. Pro tento účel jsou implementovány metoda ...